جراحی اسلیو معده همراه با سوئیچ اثنی عشر

در این بخش دکتر مجید سادات منصوری از روش عمل جراحی اسلیو معده همراه با سوئیچ اثنی عشر به روش لاپاراسکوپی برای شما می گوید

 

پخش سریع برای کاربران داخل ایران