هزینه عمل جراحی بای پس معده

چاپ
بای پس معده
بازدید: 4601
(2 Votes)
هزینه عمل جراحی بای پس معده

قیمت و هزینه عمل جراحی بای پس معده بر دو بخش تقسیم می‌گردد:

1- هزینه لوازم مصرفی که شامل تروکارها، کارتریج های منگنه و هندل آن، و نیز دستگاه های برش و کنترل کننده خونروی (سونیسیژن یا هارمونیک) است که بین ۱۳ الی ۱۵ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

2- هزینه بیمارستان خصوصی است که حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیون می‌باشد به‌شرط آنکه نیازی به آی سی یو و یا بستری بیشتر از یک شب نباشد و عارضه یا مشکلی پس از عمل بوجود نیاید. چنانچه فرد بیمه تکمیلی طرف قرارداد با بیمارستان خصوصی را داشته باشد برحسب قرارداد با شرکت بیمه گزار، هزینه‌های فاکتور وسایل مصرفی و نیز صورتحساب بیمارستان، از سوی بیمه پرداخت می‌شود‌. بیمه‌های پایه تنها در صورتی که BMI مریض بالاتر از ۴۰ باشد درصدی از هزینه‌های وسایل و بیمارستان را پرداخت می‌کنند.

بای پس معده