روش سوء جذب تنها - انحراف صفرا و لوزالمعده

چاپ
انحراف صفرا و لوزالمعده
بازدید: 835
(2 Votes)
روش سوء جذب تنها - انحراف صفرا و لوزالمعده

در این عمل كه به نام انحراف صفرا و لوزالمعده گفته می شود نیمه پایینی معده برداشته می شود و سپس آناستوموز های روده و مسیرهای جذب ، مشابه آنچه در روش سوئیچ اثنی عشر توضیح داده شد ، صورت می پذیرد .

محدودیت حجم در معده باقیمانده چندان مد نظر نیست بلکه بیشتر طولی از روده که در فعالیت جذب موادغذایی موثر است مورد توجه بیشتر می باشد .
کاهش وزن در این بیماران به میزان ۸۰ تا ۹۰ درصد اضافه وزن درطی ۱ تا ۱/۵ سال بعد از عمل گزارش شده است .
دراین روش عوارض ناشی از زخمهای حاشیه ای ، دفع چربی ، كمبود ویتامینها و سایر عناصر و نتیجتاً پوکی استخوان وکم خونی ، همانند سوئیچ اثنی عشر است .
بوی بد دهان ( درتنفس دهانی ) و اسهال ناشی از مصرف چربی در ۳۰% بیماران دیده می شود . بوی نامطبوع گاز روده شکایت شایع بسیاری از بیماران است .
درصورت وجود اندیکاسیون جراحی ، این روش برای بیماران با BMI > 60 و در سنین زیر ۶۰ سال توصیه می شود .
همچنین در بیمارانی که جراحی چاقی قبلی مانند بای پس معده یا حلقه گذاری معده را انجام داده اند و پس از یک دوره کاهش وزن ، دوباره افزایش وزن پیداکرده اند ، این روش بهترین و شاید تنها روشی است که می تواند موجب کاهش وزن مجدد این افراد گردد .

جراحی چاقی
انحراف صفرا و لوزالمعده